STYRELSE/ÅRSMÖTE

Presentation av styrelsen och dess medlemmar 

Styrelsen är ansvarig för att sköta den löpande verksamheten i föreningen. De fattar beslut om ekonomi, underhåll, och andra frågor som rör föreningen. Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet.


Styrelsen 2024–2025:

  • Ordförande Magnus Stolt
  • Vice ordförande Markus Thunberg
  • Sekreterare Lena Strömbom
  • Ledamot Johnny Svensson
  • Ledamot Christer Karlsson
  • Ledamot Lena Jacobson 
  • Ledamot Alie Hatibova                                                                                                                                              
  • HSB-ledamot Matilda Lund

E-post till styrelsen: brf.tradlyckan@telia.com 

Besöksadress Trädlyckans expedition Panncentralen, Trädlyckevägen 114

Delar av styrelsen (AU) träffas på expeditionen måndagar mellan kl. 9.00 - 11.00                      

------------------------------------------------------------------------------------------

Skrivelser till styrelsen

Styrelsen har i regel ett möte per månad.
Vill ni lämna in en skrivelse som styrelsen tar upp på mötet?
Lämna i så fall in den på expeditionen eller maila till oss.
Ställ din fråga, förslag eller ditt önskemål.

Styrelsen tar gärna emot skrivelser. 
Skriv under med datum, namn, adress och lägenhetsnummer
(numret står på din lägenhetsdörr 1-322).

Årsmöte

Varje år hålls en föreningsstämma/årsmöte där du har möjlighet att ta del av och påverka verksamheten. Vid årsmötet väljs styrelse för föreningen. Det är därför viktigt att du kommer till årsmötet.
Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till din styrelse i bostadsrättsföreningen.
Skriv ett brev och lämna detta hos Trädlyckans expedition i Panncentralen.
Det går också bra att skicka e-post till föreningen, brf.tradlyckan@telia.com 

Motioner

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång.

Vad är en motion och hur ska en motion utformas?
Alla medlemmar har rätt att lämna motion till styrelsen inför årsstämman med förslag till åtgärder och förändringar inom föreningen.

Så här skriver du en motion

1) Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
2) Skriv vad ärendet handlar om.
3) Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
4) Skriv under dokumentet med ditt namn, adress och datum.
5) Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.