Kök och badrumsrenovering

VIKTIGT!
Skall ni renovera ert badrum, kök, eller göra större förändringar i lägenheten, måste ni meddela styrelsen innan renovering påbörjas. Fyll i blanketten Tillstånd till förändring av lägenhet och lämna till styrelsen/vicevärden.
Blanketten hittar ni längst ner på sidan.

VIKTIGT ATT VETA VID BADRUMSRENOVERING

Det är många medlemmar som väljer att renovera om sitt badrum och det ser vi positivt på i styrelsen om det görs på ett fackmannamässigt sätt som följer gällande normer, med särskilt beaktande när det gäller utförande av nytt tätskikt.

Det är viktigt att en badrumsrenovering genomförs på ett professionellt sätt med godkända produkter.
En certifierad entreprenör ger garanti och papper på att arbetet är utfört på ett fackmannamässigt sätt.

Om Ni ska renovera Ert badrum måste Ni se till att en ny golvbrunn installeras.
(skall utföras av auktoriserad firma).

Föreningen ger ett bidrag (flytt och byte av golvbrunn) med max 9 200 kr inkl moms. Då ingår en s.k stepkoppling som behövs efter att rörinfodringen är gjord. (För 1:orna blir bidraget 1500 kronor inkl moms).

Det är viktigt att den hantverkare som gör golvbrunnen, även ser till att eventuell genomföring genom bjälklaget blir brandsäker. Detta gäller första våning.

  • Det är inte tillåtet att installera vattenburen golvvärme.

  • Vill man ersätta elementet med en handdukstork, så går det bra och den kopplas då på systemet.

  • Det måste framgå på fakturan att arbetet gäller golvbrunnen och skall specificeras med kostnaden för golvbrunnen. Flytt och byte av golvbrunn (material + arbete = summa). När fakturan är betald, kontakta vicevärden, så att Ni kan få ert bidrag.

Välkommen att kontakta styrelse/vicevärd för mer information.

VIKTIGT ATT VETA VID BYTE AV KÖKSFLÄKT OCH RENOVERING AV KÖK 

Information köksfläktar (spiskåpor med spjäll):
 
Husen är utrustade med så kallad frånluftsventilation. För att skapa cirkulation sitter det fläktar på taket som ”suger ut luft” ur lägenheterna samtidigt som ny frisk luft strömmar in via vädringsfönster och spaltventiler.
 
Detta system med frånluftsfläktar på taket gör att endast spiskåpor med spjäll får användas.
Spiskåpor med inbyggd fläkt får på inga villkor anslutas till husets ventilation eftersom de skulle trycka in stekos i de andra lägenheterna som är anslutna till samma frånluftsfläkt.
 
Det finns en typ av spisfläkt med kolfilter som kan användas, där luften filtreras genom ett kolfilter innan den blåses ut i köket igen. Observera dock att denna typ av fläkt inte ansluts till husets ventilation utan fungerar som en ren cirkulationsfläkt.
 
Ventilationsdonet måste då istället förses med ett godkänt frånluftsdon (i metall) som är tillgängligt för mätning, rengöring och justering.