Nyinflyttad/Boende på Trädlyckan

Vi i styrelsen hälsar Dig välkommen till Trädlyckan som medlem och delägare i föreningen och hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya boende.

Som nyinflyttad kan det dyka upp mängder av frågor. Det kan vara frågor som exempelvis var man hittar soppåsar, hur man ställer sig i kö till en parkeringsplats, hur man bokar tvättid och så vidare.

På vår hemsida hittar du förhoppningsvis svaren på alla dina frågor. 

Vid inflyttning får alla nyinflyttade en Boendemapp med information som täcker det mesta som rör ditt boende. För allas trivsel är det viktigt att du tar del av den information som du har i din hand. Boendemappen delas ut vid lägenhetstillsynen. 

Vid din inflyttning ska du ta emot följande av den som överlåter lägenheten (kontrolleras vid tillsynen):

  • 3 lägenhetsnycklar (6 nycklar till fyrorna) samt eventuellt extrabeställda nycklar (säkerställ detta med Trädlyckans vicevärd)
  • 2 bokningsbrickor till tvättstugorna
  • 1 Wifi-router
  • 1 rund TV-box + fjärrkontroll + tillhörande kablar
  • 3 postboxnycklar

Varmt välkommen till brf Trädlyckan
Styrelsen & vicevärden

CHECKLISTA FÖR NYINFLYTTADE

Kontrollera att alla nycklar till lägenheten finns innan inflyttning.

Till fyrorna ska det finnas 6 nycklar. 3 nycklar till de andra lägenheterna.       
Det kan även ha kopierats extra nycklar.


Kontakta vicevärd Maria för att ta reda på hur många nycklar det finns till lägenheten.
Tel. 072-5000 100 eller e-post: brf.tradlyckan@telia.com 

Information om styrelse, vicevärd, HSB-kontor och fastighetsskötsel finns uppsatta på anslagstavlorna i trapphusen tillsammans med Ordningsregler.

Blandad information sitter uppsatt på informationstavlorna på varje sophus.

Om du vill ställa dig i kö för parkering eller garage, kontakta vicevärd Maria.

Lägenhetsnyckeln passar till samtliga sophus och bilgrindar. Öppna grinden, kör in bilen, stäng grinden och tag sedan ur nyckeln. Nyckeln går inte att få ut i öppet läge.

Viktig information från bostadsrättsföreningen delas alltid ut och läggs i postfacken. T.ex om vi behöver komma in i lägenheten vid en besiktning eller om det sker någon större renovering på området som är av betydelse.

Lägenhetsnumret sitter på din lägenhetsdörr. Det numret använder du vid kontakt med bostadsrättsföreningen, HSB och fastighetsskötare. Nr 1-322.
Det finns 322 lägenheter på Trädlyckan.
Lantmäteriets nummer används vid adressändring, rotavdrag och i kontakt med Skattemyndigheten.
Detta nummer hittar du på anslagstavlan i ditt trapphus.

PRAKTISK INFORMATION FÖR DIG SOM FLYTTAR IN

KONTAKTUPPGIFTER
Vid frågor, kontakta vicevärd Maria.
Tel. 072-5000 100
Telefontider: måndag 8.00 - 15.30, tisdag - torsdag 8.00 - 14.00, fredag 8.00 - 13.30.
E-post: brf.tradlyckan@telia.com    

Vill ni prata med styrelsen? E-post: brf.tradlyckan@telia.com 

Föreningens fastighetsskötare heter Catharina och Carina. Det är till dem du gör felanmälan under dagtid.
Läs mer under fliken Felanmälan.

BOAPPA
Vi använder en app i föreningen som heter Boappa. Den går att ladda ner till mobiltelefon och dator. Det är ett lätt sätt för oss att nå ut till våra medlemmar med information.

HUSHÅLLSSEL OCH FASTIGHETSEL
Brf Trädlyckan har avtal med Varberg energi gällande hushållsel och fastighetsel.
Föreningen har abonnemanget och du som boende kan inte själv välja elleverantör.
Det är individuell elmätning för varje lägenhet. Elen läses av varje dag och mätarställningen finns under Specifikation på hyres- och avgiftsavierna.
Elförbrukningen räknas 3 månader bakåt (för t.ex hyresperioden okt-dec, så står förbrukningen för juni-aug).

Nu kan ni hämta hem appen Home Solutions Propeye för att se lägenhetens elförbrukning.
Kontakta vicevärd Maria om ni vill använda appen. Då behöver hon ha din e-postadress.

HYRA, BOKA ELLER LÅNA
Det finns en gästlägenhet att hyra, samlingslokal, motionslokal, bastu, bordtennislokal, bord och stolar, borrmaskin, tapetbord mm att hyra, boka eller låna av föreningen.
Kontakta vicevärd för frågor.

PARKERING PÅ OMRÅDET
Det är inte tillåtet att parkera på icke markerade platser inom området. Endast kortare stopp inne på gårdarna som vid flytt och i och urlastning. Kör inte in på de stenlagda gångarna vid entréerna, utan kör endast på det asfalterade huvudstråket. Plattorna är inte avsedda för belastningen av personbil eller större fordon.
Tänk på att räddningsfordon och fastighetsskötare måste ha fri väg.

Det är många som renoverar sina lägenheter och anlitar olika hantverkare.
Du som bostadsrättshavare bär ansvaret för att de hantverkare du anlitar parkerar efter Trädlyckans regler.
Bedömer Securitas att reglerna inte följs, så kan det medföra att de tar ut en kontrollavgift.

POSTBOXEN
Klistra inte upp egna lappar på postfacken. Det blir fula märken av tejpen som är svår att få bort. 
Nej tack till reklam-lapp (kontakta vicevärden).
Namnbyte (kontakta fastighetsskötare)
Till varje postfack ingår det 3 stycken nycklar. 

RENOVERING
Det är många medlemmar som väljer att renovera sin lägenhet och då i synnerhet sitt badrum och det ser vi positivt på i styrelsen om det görs på ett fackmannamässigt sätt som följer gällande normer, med särskilt beaktande när det gäller utförande av nytt tätskikt. Det är viktigt att en badrumsrenovering genomförs på ett professionellt sätt med godkända produkter. En certifierad entreprenör ger garanti och papper på att arbetet är utfört på ett fackmannamässigt sätt. 
 
Tänk på att skriftligen meddela och invänta godkännande från styrelsen/vicevärd, innan renovering påbörjas. Detta gäller även renovering av kök eller större förändringar i lägenheten.
 
Ska ni renovera, respektera tiderna och meddela era grannar med ett anslag i trapphuset med namn och telefonnummer. Dessa anslag kan fås av vicevärd Maria.

Vid större och längre störande arbeten som t.ex badrum/köksrenovering där det måste borras och bilas i betongen, får arbetet endast ske under dagtid 07.00-18.00 vardagar måndag-fredag!

För andra mindre arbeten, så gäller dessa tider:
Måndag – fredag kl. 7-19
Lördag kl. 9-17
Söndag och helgdag = tyst och lugnt
 
Borra i betongväggar sena kvällar och helger uppskattas inte utav dina grannar.
Tänk på att när ni t.ex lägger eller slippar golv, slår i betongväggarna, drar möbler över golvet, så hörs det väldigt tydligt och mer än man tror hos grannarna.
 
Enligt Stadgar för HSB Brf Trädlyckan i Varberg §42:
”När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.
 
Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i första stycket första mening, skall föreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör”.

SOPHUS
Det finns 5 sophus på området. Din lägenhetsnyckel passar till samtliga. Grovsopor och allt annat som inte har en anvisad plats, skall lämnas på återvinningsstation. Återvinningskort till återvinningsstation följer lägenheten vid en försäljning. Är kortet inte uthämtat, så kvitteras det ut hos vicevärd.

SECURITAS JOUR                                                                                                                                                       

Läs mer under fliken Felanmälan, Jour Securitas.

TVÄTTSTUGOR
♦ I varje fastighet finns en eller två tvättstugor med tvättmaskiner, torkskåp, torktumalare och mangel.
♦ Våra tvättmaskiner är självdoserande, så man får inte lägga i eget tvätt/sköljmedel i tvättmaskinerna.
♦ Varje lägenhet får 8 tvättpass och 1 grovtvättpass i månaden.
♦ Tid bokas på bokningstavlan utanför tvättstugan, via webbokning på hemsidan eller via appen Electrolux Professional Vision.
♦ Kontakta vicevärd för inloggningsuppgifter till app eller webbokning.
♦ Håll tvättbricka på bokningstavlan när tid är bokad, så öppnas dörren.
♦ Tvättbricka följer lägenheten, annars kvitteras brickorna ut hos vicevärd.
♦ Självklart så städar alla efter använt tvättpass.

Läs och sätt dig in i föreningens stadgar.