Parkering och garage

Separat kö till samtliga objekt. 

(Karta över garage och parkeringar finns längst ner på sidan).

När det gäller parkeringsplatser så har föreningen två köer :

  • en kö för dem som vill ha en parkering
  • en kö för dem som vill byta parkering 

Parkerings- och garageplats följer inte automatiskt med en lägenhet som säljs. 

OBS! Föreningen hyr endast ut parkering och garage till boende på Trädlyckan.

Man kan hyra högst en parkering utomhus eller i garage per lägenhet (i mån av lediga platser). Detta för att alla lägenheter ska ha möjlighet att kunna hyra en plats för sin bil.

Om man som medlem redan hyr en parkering/garageplats, så är det inte längre möjligt att hyra ytterligare plats.


Kontakta vicevärd för intresse att hyra, ställa er i kö eller säga upp parkering/garage.
Telefon: 072 5000 100 e-post: brf.tradlyckan@telia.com 

Parkering

Kostnad: 170 kr/mån

Det skall sitta/ligga en synlig parkeringstriangel i framrutan på bilen som ni får av vicevärden samtidigt som ni får tillgång till er bilplats. Den talar om att ni betalar för er bilplats.

Elbilsparkering

Föreningen har 18 st laddningspunkter på 22 kW från ChargeNode varav 1 plats är besökandeparkering. 
Kostnad för laddplats: 170 kr/mån.                                                                                                                             

Elpris: för närvarande är priset 3,50 kr kWh

Eftersom vi har ett avtal med rörligt pris kommer elkostnaden för laddning att variera månad för månad. Betalning för genomförd laddning sker i efterskott den 28:e i månaden. Fakturan kommer separat från företaget.
www.chargenode.eu/ladda  

Husvagn/husbilsparkering

Kostnad: 220 kr/mån

Garage

  • Kostnad: 350 kr/mån för enkelgarage (4 äldre längor med 48 platser)
  • Kostnad: 400 kr/mån för äldre gemensamhetsgarage Gega 6-7 (16 platser)    
  • Kostnad: 530 kr/mån för nyrenoverade gemensamhetsgarage Gega 1-5 (40 platser) 
  • Kostnad: 640 kr/mån för de "nya" enkelgaragen. (26 platser)                                                                                                
  • Kostnad: 140 kr/mån för 1 MC-plats (3 st platser i äldre gemensamhetsgarage)
  • Kostnad: 270 kr/mån för 1 MC-plats (2 st platser i nyrenoverade gemensamhetsgarage

Det är inte tillåtet att hyra ut, låna ut eller byta garaget man hyr till annan person!

OBS! Det är förbjudet att ladda elhybridbilar och elbilar i garagen med tanke på risken för överbelastning av kablarna och därmed överhettning och brand.

Mopedplats

Kostnad:140 kr/mån.