VALBEREDNING

Valberedningens ordförande
Pernilla Unosdotter
Telefon: 070-626 38 70
E-post: pernilla.unosdotter@gmail.com

Hampus Elinder
Telefon: 072-543 45 65
E-post: hampus.elinder@gmail.com

 

Vill Du vara med och påverka och utveckla Din bostadsrättsförening?

Idag består HSB brf Trädlyckans styrelse av 7 personer samt 1 HSB-representant.
 
Styrelsen brukar ha ett möte i månaden på kvällstid. Det är många frågor som diskuteras. Det roliga med styrelsearbetet är att Du som medlem själv kan vara med och påverka och göra en förändring i Din egen bostadsrättsförening.
På mötena tas både stora och små frågor upp: skrivelser från medlemmar till nya upphandlingar. Alla frågor är viktiga och behandlas. Du blir en i ett härligt gäng och kommer i lugn och ro att få växa in i rollen som styrelsemedlem.

Har Du blivit lite nyfiken och känner att Du kanske kan bidra med nya idéer och tankar om Din bostadsrättsförening och vill lägga några timmar i månaden på att engagera Dig i Ditt boende?
Då är Du välkommen att kontakta valberedningen.