Sophantering

 

Det finns 5 styck sophus på området. Din lägenhetsnyckel passar till samtliga.
På långsidan finns en lucka där du slänger brännbara hushållssopor och en lucka för matavfall.
Inne i sophuset har vi källsorteringskärl. Ovanför varje kärl sitter en skylt som visar vad som får slängas där.

  • När det gäller pappersförpackningar, så ber vi er att tömma ut ev. frigolit (lägg i kärlet för plast), trampa och vik ihop pappersförpackningarna, så tar det mycket mindre plats.
  • Stora wellpappkartonger och grovsopor lämnas på återvinningscentral. Observera att det åligger dig som boende att transportera bort ditt grovavfall till en återvinningscentral.
 
  • Fr.o.m 1 april 2015 samlar vi in matavfall. Skulle plasthållaren gå sönder eller om ni inte har fått någon, kontakta vicevärden. Plasthållaren går att diska i diskmaskinen.
  • När ni slänger ert matavfall i kärlet för matavfall, så skall ni inte lägga papperspåsarna i en plastpåse. Då har vi tappat hela vitsen med komposteringen och miljöaspekten. Plastpåsar är EJ komposterbara och får aldrig läggas i matavfallskärlet. Ta hellre dubbla papperspåsar, så slipper det bli blött och gå igenom påsarna.
  • Matavfallspåsar finns att hämta vid tvättstugorna på Trädlyckevägen 62, 102, 128 samt i barnvagnsrummet på 98:an.

För allas trevnad, så hjälps vi åt att hålla snyggt och rent i sophusen och följa anvisningarna.

Matavfallspåsar

Matavfallspåsarna finns att hämta utanför tvättstugorna på följande adresser:
Trädlyckevägen 62, 102, 128 samt i barnvagnsrummet på 98:an. 

Återvinningscentralen

Adress:
Holmagärde

Blästergatan 7

  • Från 17 april 2024 är det körkortet du som privatperson använder för att komma in på återvinningscentralen. Det ersätter ditt återvinningskort och skannas vid kortläsaren precis som tidigare.
  • Alla hushåll har 15 besök per år, oavsett om du bor i villa, lägenhet eller har ett fritidshus. Vid varje årsskifte nollställs antalet kvarvarande besök och 15 nya kan användas under året.
  • Du som inte har ett svenskt körkort kan beställa ett nytt återvinningskort via VIVABs e-tjänst.


För att säkerställa korrekt sortering i containrarna på återvinningscentralen, så tar de endast emot brännbart avfall i genomskinliga säckar.

På återvinningscentralerna kan privatpersoner lämna vitvaror, saker till återbruk, farligt avfall och elektronik utan att dra sitt kort.

Läs mer på VIVAB:s hemsida www.vivab.info/extra-meny/vanliga-fragor/pa-atervinningscentralen/atervinningskort/atervinningskort