Källarförråd

Till din lägenhet hör ett ett källarförråd.
Här kan du bland annat läsa om hur du förvarar dina saker säkert i ditt förråd.

Lås alltid förrådet, undvik stöld
Du som lägenhetshavare ansvarar för att ditt förråd är låst. Saknas det hänglås är du skyldig att införskaffa ett sådant. Om någonting skulle försvinna ut förrådet, täcker ofta hemförsäkringen detta. Observera dock att läsa om just dina villkor för din försäkring då denna sällan täcker stöldbegärlig egendom förvarat i förråd. 

Förvara dina saker rätt för att undvika skador
Här är viktiga tips att följa för att undvika att dina saker förstörs av exempelvis skadedjur eller översvämning.

  • Rensa och dammsug förrådet ibland.
  • Ställ inga kartonger direkt på golvet, utan förvara dem på hyllor eller liknande.
  • Förvara bara saker som tål att vara i förrådet. Ofta förekommer det temperaturväxlingar och hög luftfuktighet i vind och källare.
  • Ha för vana att kontrollera kläder och andra textilier för att se att där inte några skadedjursangrepp.
  • Tvätta alltid kläder och textilier innan förvaring och placera i tättslutande påsar.

Du får inte:

  • hyra ut ditt källarförråd. 
  • förvara motordrivna fordon, brandfarliga vätskor, färska matvaror eller fuktiga prylar.
  • ladda batteriet på din elcykel/elscooter (gäller även i byggnadens cykelförråd), eftersom det kan innebära brandsäkerhetsrisker. "Elsparkcyklar drivs av litiumjonbatterier, samma typ av batterier som används i telefoner och datorer, och om dessa börjar brinna sprids en giftig gas. Ett trasigt batteri kan även explodera", enligt Elsäkerhetsverket.
  • installera elutrustning, t.ex frys, utan föreningens tillstånd.
  • använda det som hobbyrum eller replokal.

Förvara inga saker i trapphuset eller i källargången
Det är mycket viktigt att trapphuset och källargångarna är fria från saker, som tidningar, kartonger, cyklar och barnvagnar. Alla personliga tillhörigheter måste förvaras i lägenheten eller i förrådet.
Startar en brand så sprider den sig snabbt och bildar giftig rök. Dessutom måste utrymningsvägar vara fria, för att du, dina grannar och räddningstjänst ska kunna ta sig fram snabbt i nödfall.