BESIKTNING/UNDERHÅLL/PROJEKT

Pågående och framtida projekt: 

OVK-besiktning under våren 2024.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENERGIDEKLARATION

Ny energideklaration är gjord och utförd av Malin Nilsson på Systeminstallation i Varberg
2019-10-03.
Energideklartionen är giltig till 2029-10-03.

FASADRENOVERING

I februari 2020 påbörjades fasadrenoveringen på Trädlyckan där alla hus kommer att få en ny tegelfasad.

 • De gamla tegelstenarna togs ner 
 • Fasaden tilläggsisolerades
 • Alla fönster och golvvinklar fogades på utsidan
 • Ny tegelfasad murades upp
 • Nya plåtar runt fönster och nya fasadskivor under fönster
 • Ny bandfalsad plåt runt taksargen
 • Nya stensockelskivor sattes upp
 • Nya entrépartier med belysning 
 • Nya skivor på cykelnedfarterna                                                                                                                            

OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i samtliga byggnader.
De är besiktigade 2018 av ISAB Ventilation AB.
Nästa besiktning skall göras år 2024.

RADONMÄTNING

Vi har fått tillbaka svaret på radonmätningar från Varbergs kommun -
Hälsoskyddsenheten och bedömningen är att föreningen har mätt enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning och samtliga rapporter redovisar att radongashalterna understiger 200 Bq/mᶟ, vilket är godkänt. 2019-05-28

Radonmätningen utfördes i fastigheterna under februari-april 2019.

Mätrapporten finns hos föreningen.

RÖRINFODRING

Rörinfodringen i hus G blev klar i april 2020, vilket innebär att hela området klart.

ISAB rörinfodring AB har under åren 2016-2020 varit på brf Trädlyckan och utfört arbetet.
Det är en stamrenovering, som innebär att man fodrar (klär in) avloppsstammen inuti med en s.k strumpa. Resultatet blir att man får ett nytt rör i röret.

 • Hus F gjordes under hösten 2016 (Tr.v 130-142)
 • Hus B gjordes under hösten 2017 (Tr.v 62-74)
 • Hus A gjordes under våren 2018 (Tr.v 48-60)
 • Hus C gjordes under hösten 2018 (Tr.v 76-88)
 • Hus D gjordes under våren 2019 (Tr.v 102-114)
 • Hus E gjordes under hösten 2019 (Tr.v 116-128)
 • Hus G gjordes under våren 2020 (Tr.v 90-100)