Trivselregler

Styrelsen har fastställt följande regler och riktlinjer för att främja hänsyn och skapa en trivsam och harmonisk miljö. Dessa riktlinjer är avsedda att uppmuntra till god grannsämja och öka trivseln.

Balkong: Mattor o dyl får inte skakas från balkongen.

Barnvagnar: skall ställas i barnvagnsrum – EJ i trapphuset. Detta av brandsäkerhetsskäl enligt MSB.

Cyklar: skall ställas i cykelställ eller i cykelrum – EJ utanför ingång eller i trapphus.

Grillning: endast el-grill är tillåten på balkongerna. På området finns två grillplatser. Använd dessa i första hand. I annat fall tänk på att stå på behörigt avstånd från husen pga brandrisken, samt se till att grillröken inte ryker in till dina grannars lägenhet genom fönstren.

Hushållssopor: knyt ihop soppåsen innan den kastas i luckan för hushållssopor.

Hänsyn: försök leva på ett sådant sätt att kringboende inte blir störda. Kl. 23.00 skall det vara så pass tyst, att den i huset som vill sova kan göra det. Visst är det kul med fest, men inte lika roligt för din granne att höra basljudet från stereon kl. 3 på natten. När det är tyst i resten av huset på natten, hörs ljud tydligare.

Mata inte fåglar: matrester och fågelspillning skräpar ner och lockar till sig möss och råttor. Det kan även innebära för höga ljudnivåer av t.ex måsskrik.

Matavfall: använd den bruna papperspåsen för matavfall (lägg inte papperspåsen i plastpåsar. Då har vi tappat hela vitsen med komposteringen och miljöaspekten).

Nedskräpning: för allas trevnad - släng fimpar, snus och annat småskräp i askkoppar eller papperskorgar.

Parkering på området: Det är inte tillåtet att parkera på icke markerade platser inom området. Endast kortare stopp inne på gårdarna t.ex vid flytt och i och urlastning. Kör inte in på de stenlagda gångarna vid entréerna, utan kör endast på det asfalterade huvudstråket. Plattorna är inte avsedda för belastningen av personbil eller större fordon. Tänk på att räddningsfordon och fastighetsskötare måste ha fri väg.

Rastning av hund/katt: Din hund eller katt får inte vistas lös och inte heller rastas/förorena inom området.

Renovering: Vid större och längre störande arbeten som t.ex badrum/köksrenovering där det måste borras och bilas i betongen, får arbetet endast ske under dagtid 07.00-18.00 vardagar måndag-fredag.
För andra mindre arbeten, så gäller följande tider:
måndag – fredag kl. 7-19, lördag kl. 9-17, söndag och helgdag = tyst och lugnt.

Rökning på balkong undanbeds med tanke på att röken går in till dina grannars lägenheter och balkonger.

Skjuta fyrverkerier: det är inte tillåtet att skjuta upp fyrverkerier inne på Trädlyckans bostadsområde, med tanke på risk för personskada, skador på fastigheter och inte minst med tanke på våra husdjur.

Sophus: grovsopor, stora wellpappkartonger och allt annat som inte har en anvisad plats, skall lämnas på kommunens återvinningscentral.

Sparsamhet: iaktta sparsamhet med vatten och värme – det är ju vi själva som betalar. Glöm inte att vi alla måste hjälpas åt att spara energi, även ur miljösynpunkt.

Stadgar: ta del av föreningens stadgar – kontakta vicevärd om du inte har fått stadgarna.

Toalett/avlopp: spola inte ner matavfall, kattgrus, trosor, bindor, kläder etc i WC-stolen. Anmäl läckage av kranar, WC-stol och stopp i avlopp. Felanmälan tel: 0733-988 100 eller 0733-988 080

Trapphus: placera inga mattor eller annan ”dekoration” utanför er dörr i trapphuset. Försök också att tänka på ljudnivån i trapphuset på kvällen och natten. Det är inte tillåtet att röka i trapphusen.

Tvättstugor: Städa tvättstugan efter använt tvättpass. Borsta ur filter ur torktumlare och torkskåp. Lämna dörren till torktumlare öppen. Torka av maskiner och diskho. Sopa och torka golv. Alla har rätt att komma ner till en ren och städad tvättstuga. Det är inte tillåtet att ta med pälsdjur in i tvättstugorna.