STÖRNING

 

INGA REGLER KAN ERSÄTTA HÄNSYN

Vi är många som bor tätt tillsammans och därför är det viktigt att vi hjälps åt att bidra till den goda boendemiljö vi vill ha i vår förening. 
Hemmet är för många en plats för vila och avkoppling. Försök därför visa hänsyn så att du inte stör dina grannar. 

Upplever du att du störs av ljud från en granne – ta i första hand själv kontakt med personen och be den vänligt att dämpa sig. Kontakta styrelsen om problemet ändå kvarstår efter detta. Styrelsen vill gärna bli underrättad om det förekommer störningar.

Du kan fylla i en störningslista och lämna till styrelsen.
Styrelsen får på så vis en uppfattning om hur allvarliga störningarna är. Det är endast styrelsen som kommer att läsa din anmälan. Om styrelsen bedömer att störningarna inte är acceptabla kan styrelsen vidta rättsliga åtgärder mot den som stör. Det kan innebära att den som stör blir tvungen att flytta.

På blanketten fyller du i följande :

  • Vem? Vilken granne störde dig
  • När? Tidpunkt (datum och klockslag) när störningen inträffade
  • Var? I sin lägenhet, på balkongen, på gårdarna eller någon annanstans
  • Hur? På vilket sätt blev du störd

Enligt Stadgar för HSB Brf Trädlyckan i Varberg §42:
 
”När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.
 
Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i första stycket första mening, skall föreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör”.