Försäljning/köp av bostadsrätt

Att tänka på vid en försäljning eller köp av bostadsrätt. Säljer du via mäklare, så sköter de om allt det praktiska, men säljer du privat, så är det vissa saker som är viktiga att tänka på.

Kontakta HSB-kontoret om du skall sälja din lägenhet, så får du svar på vilka papper och blanketter som skall fyllas i.
Köper du en lägenhet skall du bl. a ansöka om medlemskap i föreningen och även bli medlem i HSB Göta.                                                                                                                                              

Lägenhetstillsyn:
Säljer du via mäklare, så bokar de oftast tillsynen med vicevärden, men ibland kan det även vara du som säljare som bokar tillsynen med Trädlyckans vicevärd.
Säljer du privat, så är det du själv som bokar lägenhetstillsynen med vicevärden.
E-post: brf.tradlyckan@telia.com    
Gör detta i god tid innan tillträdesdagen. De flesta bokar samma dag som tillträdesdagen, men tillsynen går lika bra att göra några dagar innan. Lägenhetstillsynen utförs för att kontrollera de delar som bostadsrättsföreningen ansvarar för t ex avlopp, ventilation, vattenledningar mm. (Det andra skall du ha kollat själv tidigare). Under tillsynen går det bra att ställa frågor till vicevärd eller fastighetsskötare om ditt nya boende.

Vid försäljning skall följande saker finnas kvar i lägenheten (om de är utkvitterade):

♦ 2 brickor till tvättstugans bokningstavlor (1 cerise + 1 grön).
Fattas någon bricka vid försäljning debiteras bostadsrättshavaren 300:- för en ny bricka.
Tillhör lägenheten.

♦ 1 styck tv-box med tillhörande fjärrkontroll och 1 styck router.
Saknas tv-box med tillhörande fjärrkontroll eller router vid försäljning av bostadsrätten kommer föreningen att debitera bostadsrättshavaren kostnaden för digitalbox/fjärrkontroll/router inkl moms.        .
Tillhör lägenheten.

♦ Ett återvinningskort som används för att lämna avfall på VIVAB:s återvinningscentraler.
Återvinningskortet är en värdehandling och följer lägenheten vid en eventuell försäljning.
Borttappat återvinningskort debiteras bostadsrättshavaren med 125 kr för ett nytt kort av Brf Trädlyckan.
Vid eventuell förlust av kort, kontakta vicevärden.
Tillhör lägenheten.

♦ Till varje postfack ingår det 3 stycken nycklar.
Alla lägenheter har kvitterat ut 3 st nycklar till postboxen år 2010.                                      
Dessa är bostadsrättshavarens ansvar. Fattas någon nyckel vid försäljning av lägenheten, så är det bostadsrättshavaren som är ansvarig för kostnaden av ett nytt lås.                            
Kontakta fastighetsskötarna för ev. låsbyte.

Telia:
Föreningen har ett kollektivt medieavtal med Telia. Avgiften för varje lägenhet blir 241:-/månad och den ligger som en synlig punkt på avgiftsavin.
Glöm inte att kontakta Telia och avaktivera tjänsten med bredbandstelefoni, digital-tv och bredband innan du flyttar. 
Du som flyttar in aktiverar tjänsten hos Telia.
Telia support tel. 020-20 20 70.

Lägenhetsnycklar:
Beroende på lägenhetsstorlek, så har man kvitterat ut olika många nycklar från början.
Antalet nycklar kan variera om det eventuellt finns kopierade nycklar.
Se till att få alla!
Hör med vicevärd Maria hur många nycklar som finns till den sålda lägenheten.

Har du hyrt eller bokat något?
Glöm inte att kontakta ► vicevärden eller HSB-kontoret i god tid innan du flyttar för att säga upp p-plats, garage, motionslokalen mm.
----------
Har du lånat ett matkällarförråd?
I så fall, glöm inte att tömma det och ta bort hänglåset.
----------
Avgiftsinformation: 
I avgiften ingår värme, varmvatten och bostadsrättstillägg.