Välkommen till HSB Brf Trädlyckan!

Hemsidan är till för att hitta information om bostadsrättsföreningen, men nyheter och information som vi behöver få ut snabbt kommer främst att ske via Boappa. Boappa är föreningens boendeapp där all information från styrelsen kommuniceras ut. Utan Boappa kan du gå miste om viktig information, så se till att ladda ned appen och håll dig uppdaterad.

https://boappa.se

Läs mer under fliken Frågor & svar.

Trädlyckans månadsblad kommer även fortsättningsvis att sättas upp på anslagstavlorna bredvid dörren in till sophusen.