Ekonomisk information/Kollektiva avtal

 

  • I avgiften ingår värme och varmvatten och bostadsrättstillägg.
  • Avgiften för Telia Triple Play är 241:-/månad och den ligger som en synlig punkt på avgiftsavin.

Har ni frågor rörande avgifter, hyror, hyresavier eller autogiro?
Då kontaktar ni ert lokala HSB-kontor: Matilda Lund, ekonom.
Telefon: 010-442 37 52
E-post: matilda.lund@hsb.se

Kollektiva avtal

  • Länsförsäkringars Bostadsrättsförsäkring tecknas av bostadsrättsföreningen som ett tillägg till fastighetsförsäkringen. Bostadsrättsförsäkringen gäller för samtliga bostadsrätter. Den kompletterar hemförsäkringen och ger ett skydd för de skador som inte ersätts genom föreningens fastighetsförsäkring.
  • Kollektivt medieavtal med Telia. Avgiften för varje lägenhet blir 241:-/månad och den ligger som en synlig punkt på avgiftsavin.
  • Det är individuell elmätning för varje lägenhet. Elen läses av varje dag och mätarställningen finns under Specifikation på hyres- och avgiftsavierna, IMD. Elförbrukningen räknas 3 månader bakåt (för t.ex hyresperioden okt-dec, så står förbrukningen för juni-aug). Föreningen har abonnemanget via Varberg Energi och bostadsrättshavaren kan inte själv välja elleverantör.