BRA ATT VETA

  • Skyddsrum
  • Brandskydd
  • Värme
  • Temperaturgivare
  • Ventilation

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKYDDSRUM

Det finns fyra skyddsrum på Trädlyckan.
Dessa finns på Trädlyckevägen 48, 60, 130 och 142.
Man kommer även ner till skyddsrummen via Trädlyckevägen 52 och 138.
Skyltar sitter uppsatta på fasaderna utanför entréerna där skyddsrummen finns.

Antal platser i respektive skyddsrum, enligt MSB:s skyddsrumskarta.
Trv 48: 252 platser
Trv 60: 186 platser
Trv 142: 252 platser
Trv 130: 186 platser

BRANDSKYDD

Vi vill försöka att förebygga innan det händer något, så därför har föreningen avtal med Anticimex gällande brandskydd i våra fastigheter: SBA (systematiskt brandskyddsarbete). Detta är något som fortgår kontinuerligt. Det är en självklarhet att våra medlemmar skall känna sig trygga på området.
Det finns installerat pulverbrandsläckare i alla källarkorridorer och gemensamhetsgarage. Nödutgångsskyltar är uppsatta. Det sitter informationsskyltar på källardörrarna. Brandvarnare sitter högst upp i varje trapphus och det finns även brandvarnare i källarkorridorerna.

Det är viktigt att alla hjälps åt och håller alla dörrar stängda. Om ni upptäcker att någon dörr inte går igen, kontakta fastighetsskötarna.

Föreningen tillhandahåller brandvarnare till medlemmarna.
Har du ingen brandvarnare i ditt hem, kontakta fastighetsskötare.

Förvara inga saker i trapphuset eller i källargången
Det är mycket viktigt att trapphuset och källargångarna är fria från saker, så som t.ex dörrmattor, tidningar, barnvagnar och cyklar. Alla personliga tillhörigheter måste förvaras i lägenheten eller i förrådet.
Startar en brand så sprider den sig snabbt och bildar giftig rök.
Dessutom måste utrymningsvägar vara fria, för att du, dina grannar och räddningstjänst ska kunna ta sig fram snabbt i nödfall.

VÄRME

Värmesystemet styrs av utomhustemperaturen.

Det blir en viss tröghet i systemet när vädret slår om och utetemperaturen varierar. 
När det blir mer frekvent kallare ute, så tillförs det också mer värme.

På hösten innan värmen kommer på ordentligt kan det kännas lite rått och kallt i lägenheten, för det är förändringen du upplever. Din hand har en temperatur på ungefär 30 grader. Om elementet inte är varmare än handen upplever vi att det inte kommer värme från det, men det gör det.
Ha elementvreden öppna, så märker ni när värmen kommer på.

Bostadsrättsföreningens styrelse har beslutat att hålla gränsen till lägst 21 °C.                  

Om det känns kallt i lägenheten eller om ni har problem med elementen, kontakta fastighetsskötare.

Tips för bra inomhusklimat!

  • Stäng inte vädringsfönster och spaltventiler helt, eftersom luften måste ta vägen någonstans. 
  • Täck inte för element med tjocka gardiner, elementskydd eller möbler eftersom det förhindrar att värmen sprids i rummet.
  • Fäll ner persiennerna på nätterna. Persiennerna isolerar så att värmen behålls i rummet.
  • Se till att inte fönster står öppna under en längre tid. Vädra istället ordentligt en kort stund.

TEMPERATURGIVARE

Alla lägenheter har en temperaturgivare på väggen i hallen och den ska sitta kvar. Skulle ni mot förmodan tapetsera eller måla om, så kan ni ta loss tempgivaren och sätta tillbaka den på samma plats.

Vill ni ha hjälp att ta loss den, kontakta fastighetsskötare Catharina på tel. 0733 988 100 eller
Carina tel. 0733 988 080, så hjälper dem er.
Detta är kostnadsfritt.

Temperaturgivaren registrerar vilken temperatur som går ut i just din lägenhet.

VENTILATION

Husen är utrustade med så kallad frånluftsventilation. För att skapa cirkulation sitter det fläktar på taket som ”suger ut luft” ur lägenheterna samtidigt som ny frisk luft strömmar in via vädringsfönster och spaltventiler.

Utsug sker genom fasta ventilationsdon. Dessa finns placerade i badrum och kök. 

Ventilationsdonens inställning får inte ändras eller täckas över. Detta kan medföra obalans i ventilationen och skapa obehag i er och/eller i grannarnas lägenheter.

Information om köksfläktar (spiskåpor med spjäll):
Detta system med frånluftsfläktar på taket gör att endast spiskåpor med spjäll får användas.
Spiskåpor med inbyggd fläkt får på inga villkor anslutas till husets ventilation eftersom de skulle trycka in stekos i de andra lägenheterna som är anslutna till samma frånluftsfläkt.
 
Det finns en typ av spisfläkt med kolfilter som kan användas, där luften filtreras genom ett kolfilter innan den blåses ut i köket igen. Observera dock att denna typ av fläkt inte ansluts till husets ventilation utan fungerar som en ren cirkulationsfläkt.
 
Ventilationsdonet måste då istället förses med ett godkänt frånluftsdon (i metall) som är tillgängligt för mätning, rengöring och justering.

Behöver ni nya filter till vädringsfönstret, kontakta fastighetsskötarna.